Výzkum a Vývoj

  • Domů /
  • Výzkum a Vývoj

Před vlastní zakázkovou výrobou dané látky provádíme výzkum syntetické cesty a vývoj technologie pro výrobu. Disponujeme výzkumnou laboratoří vybavenou pro provádění experimentů v laboratorním měřítku a zařízením umožňujícím scale-up vybrané syntetické cesty na větší zařízení. Součástí vývoje je optimalizace přípravy produktu tak, aby poskytovala požadovanou kvalitu v dobrém výtěžku a zároveň byly minimalizovány odpady a dopady na životní prostředí. Nedílnou součástí výzkumu a vývoje je rovněž vývoj analytických metod vhodných pro monitorování procesu přípravy a kontrolu kvality intermediátů a produktu. Konkrétní metody jsou voleny v závislosti na povaze produktu.

Nabízíme rovněž smluvní výzkum a vývoj v případě limitovaných kapacit na straně zákazníka a transfer vyvinuté technologie na požadované zařízení. Samozřejmou součástí je pečlivá dokumentace postupu a analytických metod, včetně výzkumných a vývojových zpráv.

Kontaktujte nás

Váš partner v syntéze chemických specialit

O nás

Vyrábíme chemické speciality, jako jsou výchozí látky a intermediáty organických syntéz a standardy chemických sloučenin, které je v současné době obtížné získat na trhu v požadované kvalitě a čase.

Kontakty

Křižíkova 2697/70
612 00 Brno - Královo Pole