Kontakty

Jak spolupráce s námi funguje?

  • Dle požadavku zákazníka zpracujeme projekt na požadovaný produkt či smluvní výzkum a vývoj.
  • V projektu indikujeme návrh syntetické cesty, odhady spotřeby materiálu a časy rozvržené pro jednotlivé etapy, tak, aby byl splněn termín dodání požadovaný zákazníkem.
  • V případě vzájemného odsouhlasení projektu uzavřeme smlouvu, kde budou definovány jednotlivé výstupy a platební a časové podmínky.
  • Během zpracování zakázky jsme zcela otevření vzájemné diskusi a transparentnosti při přípravě podkladů pro zákazníka.

VIRA CHEMimp s.r.o.

O nás

Vyrábíme chemické speciality, jako jsou výchozí látky a intermediáty organických syntéz a standardy chemických sloučenin, které je v současné době obtížné získat na trhu v požadované kvalitě a čase.

Kontakty

Křižíkova 2697/70
612 00 Brno - Královo Pole