Produkty

Mezi hlavní výrobky naší firmy patří zejména:

 • intermediáty (polotovary) pro výrobu aktivních farmaceutických substancí
 • výchozí materiály pro výrobu intermediátů farmaceutických substancí
 • výchozí látky a intermediáty organických syntéz
 • standardy farmaceutických substancí
 • standardy nečistot vyskytující se v samotných farmaceutických substancích
 • standardy nečistot vznikající v průběhu syntézy daného léčiva
 • standardy nečistot vznikající v průběhu stabilitních studií dané léčivé substance nebo intermediátů
 • standardy chemických látek a jiných chemických specialit dle přání zákazníka

Hlavní aktivity naší společnosti jsou:

 • příprava chemických specialit, které v současnosti začínají významně chybět na evropském trhu
 • zakázkový chemický i analytický výzkum a vývoj
 • příprava dané speciality, ověření technologie ve větším měřítku, výroba dané speciality a podle požadavku zákazníka prodej celé technologie a celého know-how
 • výroba chemických specialit v co nejvyšší možné kvalitě a v požadovaném čase
 • okamžité a operativní řešení problémů v případě nastalé reklamace
 • podle požadavku zákazníka provádění zakázkové syntézy dle jeho postupů
 • poskytnutí jakékoliv odborné rady související s naší podnikatelskou činností
 • cena výrobků výhodnější oproti konkurenci
Kontaktujte nás
Produkty

Váš partner v syntéze chemických specialit

O nás

Vyrábíme chemické speciality, jako jsou výchozí látky a intermediáty organických syntéz a standardy chemických sloučenin, které je v současné době obtížné získat na trhu v požadované kvalitě a čase.

Kontakty

Křižíkova 2697/70
612 00 Brno - Královo Pole