Výroba

Výroba je prováděna na zařízení o objemu 50 L. Z takového měřítka jsme v závislosti na povaze procesu schopni připravovat šarže o velikosti 1-5 kg. Výrobní soubor je vybaven potřebným technologickým zázemím, jako je systém ohřevu a chlazení, systém vakua a odvzdušnění, systém chladící vody, systém dusíku, atd. Separaci provádíme na tlakovém filtru pomocí dusíku a vakua, sušení se pak provádí v lískové sušárně. Během celé výroby je zajištěna analytická podpora při monitoringu jednotlivých výrobních operací.

Výrobu zajišťují proškolení operátoři na směnném provozu pod dohledem zkušeného technologa. Přestože nevlastníme GMP certifikát (neprovádíme vlastní výrobu API), jsou veškeré výrobní procesy a toky materiálu a personálu vedeny tak, aby byly v souladu se správnou výrobní praxí. Nedílnou součástí výroby je tedy i kompletní dokumentace, jako jsou návodová SOP a záznamy o výrobě šarže.

Kontaktujte nás

Váš partner v syntéze chemických specialit

O nás

Vyrábíme chemické speciality, jako jsou výchozí látky a intermediáty organických syntéz a standardy chemických sloučenin, které je v současné době obtížné získat na trhu v požadované kvalitě a čase.

Kontakty

Křižíkova 2697/70
612 00 Brno - Královo Pole