Jištění kvality

  • Domů /
  • Jištění kvality

Kvalita našich výrobků je zajištěna třemi základními pilíři:

  • Prvním pilířem je kontrola kvality vstupních surovin, kontrola jednotlivých intermediátů, monitoring výrobních operací a propuštění finálního produktu dle požadovaných specifikací.
  • Druhý pilíř tvoří proškolený personál, který provádí jednotlivé operace, kde vlastní výrobu provádí operátoři pod dohledem technologů, analýzu provádí zkušení laboranti a kontrolu správnosti provedení jednotlivých operací v rámci celé výroby ztvrzují svým podpisem majitelé firmy.
  • Třetím důležitým pilířem je pečlivá dokumentace celého procesu, od definování firemní politiky, přes návodová SOP pro jednotlivé systémy a procesy, až po záznamy z výroby a analytických měření.
Kontaktujte nás

Váš partner v syntéze chemických specialit

O nás

Vyrábíme chemické speciality, jako jsou výchozí látky a intermediáty organických syntéz a standardy chemických sloučenin, které je v současné době obtížné získat na trhu v požadované kvalitě a čase.

Kontakty

Křižíkova 2697/70
612 00 Brno - Královo Pole